Logo

Ohjeisto taloudellisten etuuksien julkistamisesta

Tuotamme yhteiskunnalle innovatiivisia ja joskus jopa hengen pelastavia lääkkeitä. Ne syntyvät tekemämme tutkimuksen ja lääkärien, lääketieteen tutkijoiden, sairaaloiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena. Tämä yhteistyö on tuottanut hienoja tuloksia potilaille.

Noudatamme EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) ohjeita lääkeyritysten terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille maksamien taloudellisten etuuksien julkistamisesta. Ohjeistuksen tavoitteena on edistää lääkeyritysten tapaa säädellä itse yhteistyötään terveydenhuollon ammattilaisten tai terveydenhuollon organisaatioiden kanssa silloin, kun yhteistyöhön liittyy taloudellisia etuuksia.

EFPIA-video: Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö

Kesäkuussa 2016 Janssen ja EFPIA:n muut jäsenyritykset julkaisivat tiedot vuonna 2015 maksetuista taloudellisista etuuksista, joita olivat esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisille maksettu taloudellinen tuki koulutustapahtumiin osallistumista varten, terveydenhuollon ammattilaisten Janssenille tuottamista palveluksista maksetut palkkiot ja terveydenhuollon ammattilaisille maksetut koulutusapurahat. Kehotamme aktiivisesti terveydenhuollon ammattilaisia, joiden kanssa teemme yhteistyötä, ilmoittamaan saamansa etuudet. Olemme tyytyväisiä, että suurin osa heistä noudattaa kehotustamme. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on saada yhä useampi terveydenhuollon ammattilainen liittymään joukkoomme tavoitellessamme yhä selvempää toiminnan läpinäkyvyyttä. Uskomme, että avoin viestintä taloudellisista sidonnaisuuksista hyödyttää kaikkia osapuolia, myös terveydenhuollon ammattilaisia, koska se vastaa suoraan yleisiin vaatimuksiin toiminnan läpinäkyvyydestä ja osoittaa, että potilaat hyötyvät tällaisesta yhteistyöstä, jossa kliininen päätöksenteko perustuu parempaan tietoon ja lääkkeitä käytetään entistä asianmukaisemmin.

Janssen puoltaa varauksettomasti maksettujen taloudellisten etuuksien julkistamista. EFPIA:n taloudellisten etuuksien ilmoittamista koskevat ohjeet (ja vastaavat kansallisten järjestöjen ohjeistot) parantavat merkittävästi toiminnan läpinäkyvyyttä teollisuuden ja lääketieteellisen yhteisön välisen yhteistyön taloudellistennäkökohtien suhteen. Nämä yhteistyösuhteet ovat välttämättömiä, jotta lääketiede voi jatkuvasti kehittyä potilaiden hyödyksi.