Menu
Logo

Terveystaloustiedettä terveydenhuollossa

Terveydenhuolto on murroksessa

Kasvavat rahoituspaineet lisäävät tarvetta terveydenhuollon organisoinnin tehostamiseen, sillä käytettäville verorahoille halutaan mahdollisimman hyvä vastine. Julkiseen keskusteluun on nostettu monesti niin terveydenhuollon alati nousevat kustannukset ja niillä saavutetut hoitotulokset kuin hoidon priorisointikin.

On peräänkuulutettu hoitojen vaikuttavuuden mittaamista, näyttöä uusien hoitomuotojen kustannustehokkuudesta ja hoitojen yhdenvertaisesta saatavuudesta läpi koko Suomen. Kaikki tämä on samanaikaisesti lisännyt yleistä kiinnostusta terveystaloustiedettä sekä vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa kohtaan.

Janssenin kunnianhimoinen tavoite on luoda tulevaisuutta, jossa sairaudet kuuluvat menneisyyteen. Lyhyellä aikavälillä haluamme olla mukana auttamassa Suomea siirtymään kohti vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa, josta hyötyvät sekä potilaat että yhteiskunta.

Koemme että tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteistyötä julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken. Lisäksi siirtyminen kohti vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa vaatii kaikkien toimijoiden riittävää osaamistasoa.

Koemme tärkeäksi olla mukana kehittämässä suomalaista terveydenhuoltoa ja siksi Janssen ja Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta tuottivat yhteistyössä terveystaloustieteeseen pohjautuvan videosarjan, joka koostuu yhteensä kahdeksasta lyhyestä opetusvideosta.

Videot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita terveydestä, terveydenhuollosta ja sen vaikutuksista yhteiskuntaan. Uskomme, että videot tarjoavat uusia näkökulmia kaikille terveydenhuollon parissa toimiville ja terveydenhuollon kehittämisestä kiinnostuneille.

Asiantuntijana videoissa toimii
Paulus Torkki
Apulaisprofessori
Terveydenhuollon tuotantotalous,
Helsingin Yliopisto

Haluatko oppia lisää vaikuttavuusperusteisesta

Hyvän perehdytyksen vaikuttavuusperusteiseen terveydenhuoltoon saat Gesund Partnersin ja Reaktorin laatimalla sekä Helsingin yliopiston kuratoimalla Value-Based Health Care -verkkokurssilla, jonka kehittämistä Janssen Finland ja Johnson & Johnson Finland ovat tukeneet.

Pääset rekisteröitymään kurssille tästä